Uniwersytet Rozwoju NARNiU

Neurodydaktyczny Akcelerator Rozwoju Nauki i Umysłu to miejsce dla ludzi ciekawych, chcących zgłębiać pasje tworzenia oraz tajemnice rzeczywistości budując przy tym przyszłość cyberprzestrzeni. Tu sztuka łączy się z technologią. NARNiU jest strefą technologiczną, w której można od podstaw zgłębiać zasady funkcjonowania cyberprzestrzeni.

Celem Akceleratora jest wspieranie funkcjonowania i poszerzania horyzontów ludzi młodych oraz seniorów. W łączeniu tych dwóch grup wiekowych dostrzegamy szczególne korzyści.

Nadrzędnym zadaniem NARNiU będzie tworzenie oprogramowania do celów edukacyjnych wykorzystując mechanizmy neurodydaktyki w oparciu o dostępne technologie VR.

Uniwersytet Rozwoju to miejsce, w którym rozwija się inteligencję poznawczą oraz emocjonalną. Ciekawe jest to, że mimo iż są to odrębne zjawiska, to rozwijanie jednego wpływa pozytywnie na drugi, a więc ucząc jednej rzeczy, rozwija się też drugą. Co decyduje o trwałym sukcesie, czyli gwarantuje dobre oceny w szkole, które przerodzą się w sukcesy w pracy i satysfakcję życiową? Współczesne badania psychologiczne coraz częściej wskazują, że tym czynnikiem jest inteligencja emocjonalna. Jest ona czymś innym niż logiczne myślenie, ale bardzo pomaga w dokonywaniu prawidłowych analiz umysłowych, wyciąganiu adekwatnych wniosków, podejmowaniu trafnych decyzji, czyli jest pomocna w nauce i w życiu. 

Nasi partnerzy

Zapisy i kontakt

Studium Przedsiębiorczości "MAGO"

Bielsko-Biała

ul. Legionów 30

519-762-776