Akademia Rozwoju NARNiU

Neuroedukacja - co to jest?

Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko, częściej używałabym palca do malowania, a rzadziej do wytykania. Mniej bym upominała, a bardziej dbała o bliski kontakt. Zamiast patrzeć stale na zegarek, patrzyłabym na to, co robi. Wiedziałabym mniej, lecz za to umiałabym okazać troskę. Robilibyśmy więcej wycieczek i puszczali więcej latawców. Przestałabym odgrywać poważną, a zaczęła poważnie się bawić. Przebiegałabym więcej pól i obejrzała więcej gwiazd. Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała. Rzadziej byłabym nieugięta, a częściej wspierała. Budowałabym najpierw poczucie własnej wartości, a dopiero potem dom. Nie uczyłabym zamiłowania do władzy, lecz potęgi miłości.

Diane Loomans "Full Esteem Ahead"

Słowa Diane Loomans stanowią ważny drogowskaz dla współczesnych rodziców. Nasze dzieci w coraz większym stopniu pozbawiane są czynników ochronnych, takich jak umiarkowana presja na wyniki, swobodna zabawa, zachęta do poznawania świata i czas na refleksję. Słowo klucz to „sukces”, czyli dobre stopnie, nagrody i nauka w najlepszych szkołach. Niestety, to zwodnicza definicja, ponieważ tworzy fałszywe wrażenie, że bardzo dobre wyniki w nauce zapewniają umiejętności w wielu sferach, w tym w relacjach międzyludzkich. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Dzisiaj dzięki m.in. nowoczesnym metodom neuroobrazowania pracy mózgu poznaliśmy zupełnie nowe fakty dotyczące uczenia się. Marzena Żylińska, autorka publikacji „Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi” zauważa, że mózg jest bardzo egoistyczny, zawsze rozpatruje sytuacje pod kątem własnego „ja” i najlepiej zapamiętuje te informacje, które były najważniejsze z subiektywnego punktu widzenia. Mózgi uczniów właściwie bez udziału świadomości wyłapują to, co intrygujące, nowe i przydatne. Marzena Żylińska podkreśla również, że efektywna nauka wymaga dobrych relacji i poczucia bezpieczeństwa a strach przed popełnieniem błędu nie sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia. Dlatego tak ważna jest atmosfera panująca w domu i na lekcji, humor, wiara dorosłego w możliwości dziecka. To wszystko znajdziecie Państwo w Akademii Rozwoju NARNiU.

Czym jest NARNiU?

NARNiU to Neurodydaktyczny Akcelerator Rozwoju Nauki i Umysłu. To miejsce, w którym rozwija się inteligencję poznawczą oraz emocjonalną. Celem Akceleratora jest wspieranie funkcjonowania i poszerzania horyzontów ludzi w różnych grupach wiekowych.

Co decyduje o trwałym sukcesie, czyli gwarantuje dobre oceny w szkole, które przerodzą się w sukcesy w pracy i satysfakcję życiową? Współczesne badania psychologiczne coraz częściej wskazują, że tym czynnikiem jest inteligencja emocjonalna. Jest ona czymś innym niż logiczne myślenie, ale bardzo pomaga w dokonywaniu prawidłowych analiz umysłowych, wyciąganiu adekwatnych wniosków, podejmowaniu trafnych decyzji, czyli jest pomocna w nauce i w życiu.

Inteligencja emocjonalna [EQ] nazwana i przeciwstawiona inteligencji racjonalnej (IQ), po raz pierwszy została przez amerykańskich psychologów Petera Salavey'a i Johna Mayerw'a w roku 1990. Świat obiegła sensacyjna wiadomość – mamy dwa mózgi. Pierwszy, ten dobrze znany, myśli i jest odpowiedzialny za nasze racjonalne działania. Drugi czuje i kieruje emocjami. Oba są równie ważne.

Człowiek inteligentny emocjonalnie jest otwarty na nowe doświadczenia, potrafi okazywać uczucie adekwatnie do sytuacji (śmiać się, ale też złościć), łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, dobrze radzi sobie ze stresem, potrafi odmawiać, realistycznie ocenia osiągnięcia swoje i innych, nie boi się krytyki i ryzyka. Niestety, ten wzorcowy model człowieka inteligentnego emocjonalnie jest w życiu niezmiernie rzadko spotykany.

Warto zauważyć, że obecnie coraz większe znaczenie nabierają postawy i predyspozycje aplikujących do pracy osób. Pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów, którzy posiadają dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz kompetencje osobiste (efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem, łatwość budowania nowych relacji interpersonalnych, umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność w realizacji przedsięwzięć, przejawianie inicjatywy, umiejętność planowania i organizowania własnego czasu pracy, przejawianie inicjatywy, umiejętność planowania i organizowania własnego czasu pracy).

Nasi partnerzy

Partner główny - Fundacja PZU

Zapisy i kontakt

Stowarzyszenie Polska-Świat

Bielsko-Biała

ul. Legionów 30

nr tel. 519-762-776

e-mail: narniu.polskaswiat@gmail.com