Junior

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych. Dotyczą rozwoju osobistego czyli podnoszenia umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, szkole, podczas egzaminów, w przyszłej zawodowej pracy, w kontaktach z innymi ludźmi.

Za grupę docelową przyjmuje się dzieci w wieku 6-9 lat.

Tematyka naszych zajęć projektuje drogę edukacyjną i zawodową dziecka i uwzględnia:

  • Prognozy dotyczące pojawienia się nowych zawodów, które w przyszłości mogą być niezwykle pożądane, prawdopodobnie zawody przyszłości będą związane z rynkiem energii odnawialnych, medycyną i oczywiście rozwojem technologii.
  • Rozwój umiejętności i wiedzy, kształtowanie postaw. Coraz większe znaczenie nabierają postawy i predyspozycje aplikujących do pracy osób; pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów, którzy posiadają dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalneoraz kompetencje osobiste (efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem, łatwość budowania nowych relacji interpersonalnych, umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność w realizacji przedsięwzięć, przejawianie inicjatywy, umiejętność planowania i organizowania własnego czasu pracy, przejawianie inicjatywy, umiejętność planowania i organizowania własnego czasu pracy).
  • Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 (kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami, rozwój doradztwa zawodowego, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci).

W ramach uniwersytetu odbywać się będą raz w miesiącu wykłady z cyklu „Ja i Mistrz” (spotkania z mentorem), które pomogą dzieciom zrozumieć i odkrywać świat. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z różnych dziedzin, artystów, przedsiębiorców (firmy partnerskie), dziadków ( w ramach wymiany międzypokoleniowej). Mentor jest autorytetem w określonej dziedzinie. Taka osoba staje się dla innej przykładem. Może dzielić się wiedzą oraz własnymi doświadczeniami.

Głównym celem zajęć jest wzmocnienie dydaktycznej skuteczności i długotrwałości efektów nauczania, rozwój inteligencji poznawczej i emocjonalnej dziecka, motywacja, rozwój mocnych stron dziecka oraz kształtowanie ścieżki zawodowej i edukacyjnej dziecka.

LABORATORIUM ROBOTYKI

Zajęcia wprowadzające w świat nowych technologii, pobudzające ciekawość dzieci i kreatywność, a przy okazji uczące logicznego myślenia. Celem zajęć jest nauka podstawowych pojęć programistycznych z wykorzystaniem narzędzi dostosowanych do dzieci w tym wieku – będzie to nauka poprzez zabawę. Aby zaszczepić pasję do programowania niezbędne jest użycie atrakcyjnych narzędzi.

Uczestnicy tworzą roboty, maszyny i zdalnie sterowane pojazdy o niemal nieograniczonych możliwościach. Nauka programowania pozwala dzieciom zrozumieć zagadnienia odpowiadające za rozwój technologii oraz wykorzystać tę wiedzę do budowania urządzeń, które samodzielnie wykonują pożądane czynności. Każda lekcja to inny program, który krok po kroku wprowadza w niesamowity świat robotyki.

LABORATORIUM WYNALAZCY

Eksperymenty wprowadzają dzieci w świat przyrody i zjawisk nią rządzących. Zajęcia polegają na przeprowadzaniu przez dzieci serii fascynujących doświadczeń! Dzięki nim rozbudzamy w dzieciach ciekawość oraz chęć odkrywania, eksperymentowania, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Zajęcia dotyczą głównie zagadnień związanych z fizyką, chemią, biologią, matematyką, geografią, a także przedsiębiorczością. Kursanci mogą poczuć się jak prawdziwi naukowcy – zajęcia odbywają się w laboratorium, a dzieci ubierają fartuchy, okulary ochronne i rękawiczki.

W ramach projektu następuje

  • Realizacja eksperymentów według instrukcji, m.in.: jakie substancje przewodzą prąd elektryczny;
  • Rozwiązywanie problemów badawczych m.in.: jak zbudować model wulkanu, z którego wypływa lawa;
  • Projektowanie i budowa prototypów, np. pojazd napędzany powietrzem.

LABORATORIUM CYBERPRZESTRZENI

Zajęcia są uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania kursantów. W ramach zajęć uczniowie poznają podstawy programowania w języku Scratch. Program ten pozwala w sposób wizualny tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki. Zaletą programu jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń tworząc swój program i uruchamiając go. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy nauce najmłodszych dzieci, które oczekują szybkich rezultatów swojej pracy.

Uczniowie zapoznają się ze środowiskiem Scratch - edukacyjnym, wizualnym językiem, stworzonym jako środek do nauczania dzieci podstaw programowania. Program umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki. Jest wstępem do nabycia umiejętności rozwiązywania problemów z użyciem komputera oraz stosowania algorytmicznego podejścia do zadań.

LABORATORIUM ARTYSTYCZNE

Dzieci na wczesnym etapie edukacyjnym wykazują duże zainteresowanie plastyką oraz dziedzinami jej pokrewnymi, niejednokrotnie wykazując się przy tym dużą inwencją własną i kreatywnością. Chętnie poddają się działaniom twórczym w dziedzinie plastyki, które opierają się na spontaniczności i drzemiących w nich emocjach. Traktują to nierzadko jako sposób odreagowania drzemiących w nich emocji, a także wyrażenia własnych uczuć.

Celem zajęć jest poznawanie nowych technik plastycznych, poznawanie różnych rozwiązań technicznych związanych z konstruowaniem, łączeniem elementów oraz własnościami różnych materiałów, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych, rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej, rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej, a przede wszystkim wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.

AKADEMIA DOBRYCH OBYCZAJÓW

Odczarujemy określenia takie jak np. "kultura osobista", które współcześnie, szczególnie przez młodzież, mogą być postrzegane jako mało atrakcyjne. Akademia Dobrych Obyczajów to nie tylko wykłady, ale również ćwiczenia, z których dzieci wynoszą praktyczne informacje. Zdobytą w ten sposób wiedzę można później zgłębiać podczas lekcji wychowawczych oraz w domach z rodzicami.

Zajęcia poświęcone są ważnym zasadom codziennego życia w rodzinie, szkole i wśród kolegów, pomagają wychować dziecko na człowieka mądrego, rozumiejącego i szanującego innych, szczególnie starszych i rodzinę. Lekcje uczą poprawnego i bezpiecznego zachowania się we współczesnym społeczeństwie.

AKADEMIA MAŁEGO KADETA

Kto jest autorytetem dla małego chłopca? Kim chce zostać każdy maluch? Oczywiście – żołnierzem, strażakiem, policjantem. Dlatego warto zrealizować te marzenia. Jest to świetna alternatywa na różnego rodzaju formy aktywności fizycznej nie tylko dla chłopców, ale również dziewcząt.

Zajęcia składają się z takich elementów jak: musztra, zajęcia ruchowe, oraz zabawy integracyjne. Dzieci mają możliwość tworzyć mapę terenu, piosenki żołnierskie, kompanie reprezentacyjną, jak również opracować medal, czy herbu swojej drużyny. Po przeprowadzonym szkoleniu dzieci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w Akademii Małego Kadeta.