Middle

Cykl warsztatów rozwojowych dla młodzieży w wieku 14-17 lat

Dzięki udziałowi w warsztatach zwiększysz świadomość swoich mocnych stron, nauczysz się lepiej nawiązywać kontakty z ludźmi oraz czerpać z nich radość i satysfakcję, przyjrzysz się swoim planom na przyszłość i dowiesz się, jak działać, by je realizować. Poznając siebie i swoje predyspozycje, przybliżysz się także do wyboru zawodu, a przy tym dowiesz się, jak radzić sobie ze stresem, konfliktami. Forma zajęć to warsztat, w którym uczestnicy biorą aktywny udział, zatem jest to także dobra zabawa i sposób na niebanalne spędzenie czasu. Każdy kurs składa się z 6 spotkań, każde trwa 2 godziny.

KURS "EMOTKA", CZYLI JAK PANOWAĆ NAD SOBĄ

Każdego dnia przeżywamy dziesiątki emocji i nie zawsze potrafimy się z nimi zmierzyć. Niezależnie od swojego źródła emocje mają ogromny wpływ na nasze życie. Potrafią wpłynąć na nasz nastrój, na nasz stosunek do otoczenia, ale też na relacje z innymi ludźmi. Uczestnik kursu otrzyma pakiet praktycznych narzędzi, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami, zdobędzie świadomość swojego temperamentu oraz kompetencję wyrażania siebie i swoich emocji w pokojowy sposób.

KURS "SELFIE", CZYLI JAK BUDOWAĆ POCZUCIE SWOJEJ WARTOŚCI

Poczucie własnej wartości to bardzo ważny fundament, na bazie którego opiera się nasz rozwój osobisty i emocjonalny. Dzieje się tak, ponieważ to, w jaki sposób postrzegasz samego siebie, jak się ze sobą czujesz, wpływa na wszystkie inne aspekty Twojego życia. Uczestnik kursu nabierze wiary w to, że jest w stanie osiągać cele, które sobie postawi, będzie bardziej świadomy swojego potencjału i mocnych stron oraz nabierze kompetencji w używaniu narzędzi, dzięki którym poradzi sobie ze strachem i niepewnością i z większą odwagą będzie wyrażał siebie i podejmował własne inicjatywy.

KURS "FREEDOM", CZYLI JAK BYĆ ASERTYWNYM

Asertywność nie polega tylko na umiejętnym odmawianiu – to określony sposób zachowania, przejaw szacunku do siebie i innych. Jak być asertywnym i co to dokładnie oznacza? Uczestnik kursu będzie bardziej świadomy wartości swego potencjału, który potrzebuje wysłuchania, uwagi i uznania drugiej osoby, pozna narzędzia spokojnego wyrażania swoich opinii oraz nabędzie kompetencji w radzeniu sobie ze strachem, poczuciem winy, wstydu, odrzucenia czy samotności.

KURS "VIP", CZYLI JAK ROZWIJAĆ SWÓJ POTENCJAŁ

Każdy z nas ma specjalny potencjał, ma szczególne predyspozycje. Nigdy nie są one takie, jak u drugiej osoby - mogą być podobne, ale różnią się. Dlatego nie chodzi o to, by kogoś kopiować, ale żeby żyć i rozwijać się na własny sposób. Po tym kursie młody człowiek będzie świadomy swoich mocnych stron, otwarty na działanie i realizację swoich inicjatyw oraz wyposażony w kompetencje umiejętnego planowania, wytyczania celów i zadań oraz zmotywowany do odważnego, samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

KURS "JOB", CZYLI JAK ZAPLANOWAĆ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ

Jeśli chcemy dobrze pokierować naszą karierą zawodową, musimy mieć na nią dobry plan. Rozwój kariery polega na ciągłym doskonaleniu własnych umiejętności i zdobywaniu doświadczeń. Aby być konkurencyjnym na dynamicznym rynku pracy, niezbędne są kierunkowe działania i systematyczność w dążeniu do celu. Nie wystarczy prosta refleksja nad aktualną sytuacją, musisz opracować strategię planowania własnej kariery zawodowej. Konkretne cele zawodowe, ambicja oraz pewność, co chce się robić w życiu – oto klucz do skutecznego planowania i rozwijania kariery. Podczas kursu „Job” chcemy towarzyszyć Ci w tym procesie.

KURS "FACE TO FACE", CZYLI JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ W REALU

Komunikacja interpersonalna to proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje. Celem szkolenia jest rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie wszelkich komunikatów zarówno werbalnych, jak i tych niewerbalnych. Uczestnicy zdobywają umiejętność aktywnego słuchania, poznają techniki efektywnego zadawania pytań, a także umiejętności udzielania informacji zwrotnej na zadawane pytania.