NASTOLATEK

Proponujemy szkołom cykl warsztatów rozwojowych dla uczniów. Dzięki udziałowi w spotkaniach uczniowie zwiększą świadomość swoich mocnych stron, nauczą się lepiej nawiązywać kontakty z ludźmi oraz czerpać z nich radość i satysfakcję, przyjrzą się swoim planom na przyszłość i dowiedzą się, jak działać, by je realizować. Poznają siebie i swoje predyspozycje, przybliżą się także do wyboru zawodu, a przy tym dowiedzą się, jak radzić sobie ze stresem, konfliktami.

TEMATYKA WARSZTATÓW

 • "EMOTKA", CZYLI JAK PANOWAĆ NAD SOBĄ?

  Każdego dnia przeżywamy dziesiątki emocji i nie zawsze potrafimy się z nimi zmierzyć. Niezależnie od swojego źródła emocje mają ogromny wpływ na nasze życie. Potrafią wpłynąć na nasz nastrój, na nasz stosunek do otoczenia, ale też na relacje z innymi ludźmi. Uczestnik kursu otrzyma pakiet praktycznych narzędzi, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami, zdobędzie świadomość swojego temperamentu oraz kompetencję wyrażania siebie i swoich emocji w pokojowy sposób.

 • "SELFIE", CZYLI JAK BUDOWAĆ POCZUCIE SWOJEJ WARTOŚCI?

  Poczucie własnej wartości to bardzo ważny fundament, na bazie którego opiera się nasz rozwój osobisty i emocjonalny. Dzieje się tak, ponieważ to, w jaki sposób postrzegasz samego siebie, jak się ze sobą czujesz, wpływa na wszystkie inne aspekty Twojego życia. Uczestnik kursu nabierze wiary w to, że jest w stanie osiągać cele, które sobie postawi, będzie bardziej świadomy swojego potencjału i mocnych stron oraz nabierze kompetencji w używaniu narzędzi, dzięki którym poradzi sobie ze strachem i niepewnością i z większą odwagą będzie wyrażał siebie i podejmował własne inicjatywy.

 • "FREEDOM", CZYLI JAK BYĆ ASERTYWNYM?

  Asertywność nie polega tylko na umiejętnym odmawianiu – to określony sposób zachowania, przejaw szacunku do siebie i innych. Jak być asertywnym i co to dokładnie oznacza? Uczestnik warsztatów będzie bardziej świadomy wartości swego potencjału, który potrzebuje wysłuchania, uwagi i uznania drugiej osoby, pozna narzędzia spokojnego wyrażania swoich opinii oraz nabędzie kompetencje w radzeniu sobie ze strachem, poczuciem winy, wstydu, odrzucenia czy samotności.
 • "VIP", CZYLI JAK ROZWIJAĆ SWÓJ POTENCJAŁ?

  Każdy z nas ma specjalny potencjał, ma szczególne predyspozycje. Nigdy nie są one takie, jak u drugiej osoby - mogą być podobne, ale różnią się. Dlatego nie chodzi o to, by kogoś kopiować, ale żeby żyć i rozwijać się na własny sposób. Po tym kursie młody człowiek będzie świadomy swoich mocnych stron, otwarty na działanie i realizację swoich inicjatyw oraz wyposażony w kompetencje umiejętnego planowania, wytyczania celów i zadań oraz zmotywowany do odważnego, samodzielnego i odpowiedzialnego działania.
 • "JOB", CZYLI JAK ZAPLANOWAĆ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ?

  Jeśli chcemy dobrze pokierować naszą karierą zawodową, musimy mieć na nią dobry plan. Rozwój kariery polega na ciągłym doskonaleniu własnych umiejętności i zdobywaniu doświadczeń. Aby być konkurencyjnym na dynamicznym rynku pracy, niezbędne są kierunkowe działania i systematyczność w dążeniu do celu. Nie wystarczy prosta refleksja nad aktualną sytuacją, musisz opracować strategię planowania własnej kariery zawodowej. Konkretne cele zawodowe, ambicja oraz pewność, co chce się robić w życiu – oto klucz do skutecznego planowania i rozwijania kariery. Podczas warsztatów „Job” chcemy towarzyszyć Ci w tym procesie.
 • "FACE TO FACE", CZYLI JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ W REALU?

  Komunikacja interpersonalna to proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje. Celem szkolenia jest rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie wszelkich komunikatów zarówno werbalnych, jak i tych niewerbalnych. Uczestnicy zdobywają umiejętność aktywnego słuchania, poznają techniki efektywnego zadawania pytań, a także umiejętności udzielania informacji zwrotnej na zadawane pytania.
 • MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SZKOLE

  W wielu placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych kompetencje w zakresie radzenia sobie z konfliktem, umiejętności współpracy z grupą określa się jako wiodące w procesie wychowania, tymczasem pojęcie mediacji pozostaje nieznane, a w konsekwencji niewykorzystane w nabywaniu powyższych umiejętności w zarówno w grupie  uczniów jak i w grupie nauczycieli. Warsztaty umożliwią poznanie praktycznych technik i narzędzi wspomagających proces prowadzenia mediacji szkolnych oraz rówieśniczych.
   
 • JA, CZYLI KTO? CO WIEMY O SOBIE

  Klasa to przypadkowy zbiór osób. Każdy uczeń jest inny i wnosi do zespołu klasowego różne doświadczenia, zainteresowania czy normy zachowania. Dzięki działaniom integracyjnym możliwe jest zarówno lepsze poznanie siebie nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć integracyjnych nabywają i rozwijają umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji, dzięki temu kształtuje się u dzieci postawa prospołeczna, za którą idzie poczucie odpowiedzialności za innych i częstsze udzielanie pomocy.
 • „SAVOIRE-VIVRE DLA NASTOLATKÓW”. OGARNIJ SIĘ I ŻYJ BEZ KOMPLEKSÓW

  Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka nawet, jeśli byłby ubrany w łachmany? To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowania nawet w drobnych sprawach – wszystko to mówi nam o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Podczas warsztatów zapoznamy uczniów z obowiązującym kodeksem zachowań w określonych miejscach i sytuacjach. Jego znajomość ułatwi dzieciom właściwe kontakty z innymi ludźmi.
 • „THE BRAIN. GENIALNY UMYSŁ”. JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ?

  Dobra pamięć gwarantuje sprawne funkcjonowanie w świecie. Wiedzieli już o tym starożytni, którzy wykorzystywali rozmaite strategie pamięciowe, zwane mnemotechnikami, aby poprawić działanie pamięci. Poznaj te strategie i wspomagaj mózg, aby szybciej przyswajał nowe informacje. Mnemotechniki to sposoby poprawiania ludzkiej pamięci. Zaliczamy do nich szereg technik, które pozwolą nam na szybsze uczenie się, zapamiętywanie, a także odtwarzanie informacji. Poprawiają naszą pamięć i koncentrację, ułatwiają zapamiętywanie ważnych haseł, PIN-ów, numerów telefonów, liczb a także są pomocne w nauce języków obcych.