Nauczyciel

Współczesny nauczyciel staje dziś w podwójnej roli, ma być zarówno przykładem dla uczniów na drodze kształtowania się wartości, jak również mistrzem i przewodnikiem po obszarze wiedzy i umiejętności podopiecznych. Realizacja nowej podstawy programowej wymaga od nauczycieli innego spojrzenia na nauczanie oraz poszukiwania nowej koncepcji pracy. To wyzwanie dla kreatywności nauczyciela, który powinien umożliwić uczniom rozwój, uwzględniając ich zainteresowania i zdolności.

Wymaga to nie tylko zaangażowania i pasji, ale również podejmowania intelektualnych wyzwań oraz poszukiwania metod pracy koncentrujących się na różnicowaniu i indywidualizacji. Znajomość profilu inteligencji każdego dziecka, wzorców myślenia oraz osiągnięć neurodydaktyki,  pozwala nauczycielowi zaprojektować zajęcia w taki sposób, aby aktywności podejmowane przez uczniów pozwalały im gromadzić pozytywne doświadczenia edukacyjne, odkrywać, co robią najlepiej, zarządzać własną nauką. W związku z powyższym proponujemy Państwu szeroką ofertę szkoleń rozwojowych.

Pobierz kartę zgłoszeniową

TEMATYKA

 1. Rozwój osobisty

  1.  Pracować w szkole i nie zwariować. Superwizja dla nauczycieli.
  2.  Wizerunek i zasady dress code'u w pracy nauczyciela.
  3.  Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli.
  4.  Neurozarządzanie, czyli jak zjednywać sobie ludzi?
  5.  Autocoaching - warsztaty rozwoju osobistego z elementami automotywacji.
  6.  Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach.
  7.  Wystąpienia publiczne - przełam strach i oczaruj!
  8.  Etyka nauczyciela we współczesnej szkole XXI wieku.
  9.  Nowoczesny i innowacyjny nauczyciel przewodnikiem ucznia.
 2. Komunikacja

  1.  Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności.
  2.  Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować w szkole?
  3.  Mowa ciała w pracy nauczyciela – praktyczna psychologia komunikacji
  4.  Rozmowa nie musi być trudna. Prowadzenie rozmów metodą coachingu.
  5.  „Cała prawda o mówieniu” warsztat logopedyczny dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
  6.  Co nam w duszy gra … Typy osobowości, komunikacja spersonalizowana i psychologia wpływu.
  7.  Magia słów – informacja zwrotna w wychowaniu i dydaktyce.
 3. Nowoczesna edukacja

  1.  Mózg ucznia jako miejsce pracy nauczyciela. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki.
  2.  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.
  3.  Nowe sposoby nauczania – coaching, mentoring, tutoring.
  4.  Storytelling w edukacji – nauczanie językiem opowieści.
  5.  NLP dla nauczycieli – metoda modelowania ludzkiego zachowania i uczenia się.
  6.  Mentoring, czyli jak przekazywać wiedzę poprzez siłę autorytetu.
  7.  Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego (INTERBLOK) w szkole.
  8. Innowacje pedagogiczne – od pomysłu do realizacji.
  9. Techniki szybkiego zapamiętywania i rozwoju intelektu.
  10. Piękny umysł. Indywidualne wzorce myślenia ucznia.
  11. Kim są „cyfrowi tubylcy” i jak z nimi pracować, czyli jak połączyć współczesnego ucznia z tradycyjną szkołą?
  12. Metoda "odwróconej klasy" - nowy sposób na lekcję.
 4. Zagrożenia / profilaktyka / wychowanie

  1.  Zachowania ryzykowne uczniów i interwencje nauczycieli – procedury – strategie postępowania.
  2.  Cyberprzemoc (dziecko – ofiara – sprawca), aspekty prawne. Zapobieganie cyberprzemocy w szkole.
  3.  Alternatywne sposoby rozwiązywanie konfliktów – mediacje i negocjacje.
  4.  Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z zespołem Aspergera?