Rodzice

Tworzenie rodziny to ogromnie trudne zadanie. Od wartości i zasad, na których opierają swój styl wychowawczy rodzice, zależy kim będzie dziecko. Każdy z rodziców pragnie wychować dzieci na szczęśliwych, decyzyjnych, pewnych swojej wartości ludzi. Jak wspierać rodziców w tym trudnym zadaniu?

  1. Komunikacja dla relacji – warsztaty dla rodziców.
  2. Świat emocji dziecka i rodzica, czyli jak wspierać dziecko, aby radziło sobie ze swoimi emocjami?
  3. Mądra miłość - czyli trudna sztuka wychowania.
  4. Mediacja pomocna w rozwiązywaniu konfliktów rodzic-dziecko.
  5. „Cała prawda o mówieniu” – warsztat logopedyczny dla rodziców.
  6. Jak rozwijać kompetencje społeczne mojego dziecka?
  7. Zarządzanie marzeniami dziecka. Jak pomóc dziecku w odkrywaniu talentów?

Każdy rodzic otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzone przez Centrum Przedsiębiorczości „MAGO” oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej