Nauczyciel

Współczesny nauczyciel staje dziś w podwójnej roli, ma być zarówno przykładem dla uczniów na drodze kształtowania się wartości, jak również mistrzem i przewodnikiem po obszarze wiedzy i umiejętności podopiecznych. Realizacja nowej podstawy programowej wymaga od nauczycieli innego spojrzenia na nauczanie oraz poszukiwania nowej koncepcji pracy. To wyzwanie dla kreatywności nauczyciela, który powinien umożliwić uczniom rozwój, uwzględniając ich zainteresowania i zdolności

Wymaga to nie tylko zaangażowania i pasji, ale również podejmowania intelektualnych wyzwań oraz poszukiwania metod pracy koncentrujących się na różnicowaniu i indywidualizacji. Znajomość profilu inteligencji każdego dziecka, wzorców myślenia oraz osiągnięć neurodydaktyki pozwala nauczycielowi zaprojektować zajęcia w taki sposób, aby aktywności podejmowane przez uczniów pozwalały im gromadzić pozytywne doświadczenia edukacyjne, odkrywać, co robią najlepiej, zarządzać własną nauką.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Centrum Przedsiębiorczości „MAGO” posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń/warsztatów dla nauczycieli nr ED-4320/96A/3/2002 Uczestnicy szkoleń/warsztatów otrzymają zaświadczenie ukończenia w/w potwierdzone przez Centrum Przedsiębiorczości "MAGO" oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 1. Autocoaching – warsztaty rozwoju osobistego z elementami automotywacji.
 2. Mowa ciała w pracy nauczyciela – praktyczna psychologia komunikacji.
 3. "Co nam w duszy gra …" - typy osobowości, komunikacja spersonalizowana i psychologia wpływu.
 4. Kim są "cyfrowi tubylcy" i jak z nimi pracować, czyli jak połączyć współczesnego ucznia z tradycyjną szkołą?
 5. Alternatywne sposoby rozwiązywanie konfliktów – mediacje i negocjacje.
 6. Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności.
 7. NLP dla nauczycieli – metoda modelowania ludzkiego zachowania i uczenia się.
 8. Przemodelowanie procesu dydaktycznego - Gamifikacja, Webquest, Odwrócona klasa.
 9. "Cała prawda o mówieniu" - warsztat logopedyczny dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.
 10. Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera.
 11. Jak zmotywować mózg? Indywidualne wzorce myślenia.
 12. Nowe sposoby nauczania – coaching, mentoring, tutoring.
 13. Jak uzyskać wysoką ocenę swojej pracy? Nauczyciel w obliczu nowych zasad oceniania.
 14. Zachowania ryzykowne uczniów i interwencje nauczycieli – procedury – strategie postępowania.
 15. Cyberprzemoc (dziecko – ofiara – sprawca), aspekty prawne. Zapobieganie cyberprzemocy w szkole.